Τηλ.

24310 76054

Τηλ. & Fax

24310 76055

Κιν.

6937 098 751

E-Mail

info@kypseles.gr
Some contents or functionalities here are not available due to your cookie preferences!

This happens because the functionality/content marked as “Google Maps” uses cookies that you choosed to keep disabled. In order to view this content or use this functionality, please enable cookies: click here to open your cookie preferences.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie για να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αναλύει την επισκεψιμότητα. Η διεύθυνσή σας IP και ο παράγοντας χρήστη γνωστοποιούνται στην Google, μαζί με μετρήσεις απόδοσης και ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας, για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση και για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση καταχρήσεων.